Søk med Google i geelmuyden.info
      Hjem  Om slekten
         

Geelmuyden-slekten

 

Stamfar for slekten Geelmuyden / Geelmuijden er Gerrit Adriaensz van Geelmuyden.  Han ble født ca. 1632 i byen Genemuiden (den gang skrevet Geelmuyden) i Overijssel, Nederland.  Gerrit Adriaensz van Geelmuyden kom fra Nederland til Bergen i juli 1660.  Han arbeidet som kjøpmann og skipsreder.       

Gerrit er stamfar for dagens slekt Geelmuyden eller Geelmuijden i Norge, Sverige, Danmark, England, USA og Nederland.  

Bare omkring 150 personer bruker Geelmuyden-navnet.  Men når vi inkluderer alle etterkommerne etter Gerrit er vi flere tusen personer i slekten.  På denne nettsiden omtales ca. 15-16 000 personer

Her finner du opplysninger om slektens historie. Vi vil samle ny kunnskap om alle etterkommere av slekten, også de som ikke bruker Geelmuyden- navnet. Vi ønsker i fremtiden å gjøre slektens historie tilgjengelig i en bok om slekten.  I tillegg ønsker vi at slektens eldre historie også skal finnes på dette nettstedet. 

På nettsiden finner du også opplysninger om noen slektningers anetavler og andre relaterte slekter.

 

Du kan bidra med opplysninger og foto

 

Vi trenger din hjelp til slektshistorien.  Du kan gi oss informasjon om fødsler, vielser eller dødsfall i din slektsgren.  Kanskje kan du bidra med en liten personhistorie om personer i din familie, enten det er kun noen linjer eller en lang  historie ? 

For å skape bedre kontakt mellom slektens medlemmer finner du adresser og kontaktopplysninger her.  

Det gjøres en innsats for å lage og skrive innhold til nettsidene.  Oversettelse av sidene til engelsk blir derfor skadelidende.  Jeg håper at noen av dere ønsker å bidra med oversettelser slik at vi også kan legge ut slektshistorien på engelsk.

Vi håper at du vil benytte Legge til/korrigere for å bidra med opplysninger du har om familien, eller til å gi oss rettelser dersom du oppdager feil i opplysningene.

 

Andre slekter

 

Slekter med en relasjon til slekten Geelmuyden vil også bli omtalt her, i større eller mindre omfang.  Bl.a. er mye opplysninger om den dansk-norske slekten Giertsen gjort tilgjengelig.

 

Sleksstevne 

 

Vi arrangerte 17.-18. juli 2010 et 350 års jubileum og slektsmøte i Bergen for å markere stamfarens ankomst til Norge i 1660.  Vår stamfar Gerrit Adriaensz van Geelmuyden tok borgerskap i Bergen 19. juli 1660.  Vi ønsket å markere ham og slektens utgangspunkt.

Et slektstevne er en mulighet for slektens medlemmer til å få kontakt med hverandre.

Det forrige slektstevnet var preget av jubileet, med et innholdsrikt program.  Jeg håper at noen av slektens medlemmer tar initiativ til et  nytt og enklere slektsmøte hvor vi får anledning til å tilbringe tid sammen ?

 

Prioritering av arbeidet 

 

Det arbeides med hele slektens historie.  

Når det gjelder tidkrevende arkivundersøkelser vil det i en lang periode være 16- og 1700-tallet som blir prioritert.  Denne eldre perioden har felles interesse for hele slekten.  Samtidig er min spesialkompetanse mest nyttig i den perioden.

For den senere del av slektens historie blir det samlet opplysninger fra litteratur, i tillegg til opplysninger som slektens medlemmer sender inn.  Mer omfattende arkivundersøkelser om 18- og 1900-tallet vil komme senere.

 

Publisering på web

 

Det er en målsetting at informasjon om slekten skal bli publisert på dette nettstedet med jevne mellomrom.  

I noen år har det blitt arbeidet langsomt med prosjektet, uten ny publisering, fordi jeg har hatt endel helseproblemer.

Jeg håper at arbeidet i fortsettelsen vil gå noe raskere.  Men prosjektet er stort og vil ta lang tid.

 

Ta kontakt

 

Alle slektninger er velkomne til å ta kontakt.

Alle potensielle samarbeidspartnere er velkomne til å ta kontakt.

 

 

Hvordan finne opplysninger om             slekten ?

 

Om slekten fungerer som en hjem-knapp.  Den bringer deg tilbake til denne siden.

Slektstre gir opplysninger om navn og relasjoner mellom personer i slekten Geelmuyden og i enkelte andre slekter og  anetavler med relasjon til enkeltpersoner i slekten Geelmuyden.  Ca. 15 500 personer er nevnt her.  

Dersom du ikke ønsker å være synlig i slektstreet kan du ta kontakt om det.

Nålevende slekt gir navn og kontakt-opplysninger om endel nålevende personer i slekten.  

Dersom du ønsker (eller ikke ønsker) å stå på denne listen kan du ta kontakt.

Legge til / korrigere leder til et email-skjema hvor du kan sende inn rettelser og tilleggsinformasjon.

Tekster om slekten har et register over historier som er lagt ut om slekten, og lenke til disse.  

Foreløpig vil vi ikke gjøre tilgjengelig alle biografiene vi har om slektens medlemmer.  Opplysninger må kvalitetsikres og taushetsbelagt informasjon må skjules.  Men vi håper at du stadig skal finne nye historier her.

Du kan bidra til slektshistorien ved å sende inn opplysninger eller historier.

Bildearkivet er under arbeid.  Det vil gradvis bli tilført bilder.

Bildearkivet har flere album, for enklere å vise tema for bildene.    

Med godkjenning vil vi legge ut bilder av nålevende medlemmer av slekten.  Det vil bl.a. inkludere portrettfoto av deltakerne på slektsmøtet i 2010.  (Publisering av bildene ble godkjent under slektsmøtet.)  Dersom du ser bilde av deg som du ikke ønsker synliggjort, ber vi deg gi beskjed.

Du vil også finne album for kopier av utvalgte kilder, og album for bilder tilknyttet Knut Geelmuydens anetavle.

Lenker har informasjon om noen nyttige web-sider for den som er interessert i å arbeide med slektsundersøkelser.

Faner:  Kun Om slekten og Lenker åpnes i samme fane.  De øvrige hovedsidene åpnes i nye faner, for å gjøre det lettere å samtidig arbeide med flere deler av slektens hjemmeside.  Små bilder har ofte lenke til større versjon av samme bilde, som åpnes i ny fane.

Kontakt.                             Legge til / korrigere

 

Her kan du sende inn korrigeringer dersom du finner feil ved ulike oppføringer. 

Vi håper at du også vil sende  inn opplysninger om personer i slekten,

Skriv nye opplysninger                  i dette skjemaet

Samarbeid ?

 

Knut Geelmuyden ønsker velkommen til samarbeid om slektshistorie.

Det kan gjelde felles arbeid for slekten Geelmuyden.

Det kan også gjelde bytte av slektsundersøkelser, hvor du foretar undersøkelser for meg i ditt område, mot at jeg foretar undersøkelser for deg   i Bergen, Hordaland eller Sogn og Fjordane.

Ta kontakt   dersom du er interessert i samarbeid. 

Forkortelser.  Ordbok

 

Her finner du forkortelser brukt på nettsidene, og en ordbok for enkelte ord brukt på nettstedet:

Forkortelser og ordbok - Norsk-English-Nederlands

Om kopiering

 

Formålet med dette nettstedet er å spre kunnskap og informasjon om slekten.

Det er derfor tillatt å kopiere innhold fra nettstedet og å publisere slik informasjon, men dette tillates kun  under følgende forutsetninger:

Kilde må alltid opplyses når informasjonen blir publisert.  Kilden er   "Knut Geelmuydens slektshistoriske nettsted www.Geelmuyden.info."

Dersom teksten blir endret må det opplyses om dette sammen med kildehenvisningen.

Det sendes en email til nettstedet om hva som skal publiseres, hvor det publiseres og hvem som står bak.

I noen tilfeller kan tekst eller illustrasjoner ha andre rettighetshavere enn Knut Geelmuyden.  I slike tilfeller forutsettes det at tillatelse innhentes fra rettighetshaverne.

Dersom du kopierer til en internett-side håper vi at du vil lage en lenke til www.Geelmuyden.info

Oppdatering av nettsiden

 

Sidene er under oppdatering og endring i mai 2015.  

Vi ber om tålmodighet dersom du under arbeidet ikke finner det du leter etter.

 

Scoleus:  Bergen ca. 1580, sett fra vest-nordvest
Borgerbok for Bergen 1660:                                   "19. Julj   Gierdt Adriansen Geelmuyden                føed udj Holland i Gellmuyden".
Regnskapsbilag 1668 med signatur av               "Geert Adriaaenz van Geelmuyden" og          opplysninger om at han den sommeren hadde        levert trevarer og store spiker til vedlikehold        av stellingene, åpenbart på Bergenhus festning. 
Byen Geelmuyden  (nå Genemuiden) i provinsen Overijssel, Nederland.  Tegnet ca. 1556 av          Jacob van Deventer  (f. ca. 1500 d. 1575.)
Bergen på 1740-tallet, sett fra nord.  Byen og havnen er synliggjort med alle båtene på Vågen, hvor slekten i de første generasjonene hadde bolighus på vestsiden innerst i havnen.  Nede til venstre, nordøst for selve byen, ligger Skuteviken hvor slekten hadde sjøbod og stort nøst.
Bergen på 1660-tallet, da Gerrit Adriansz            van Geelmuyden var ny i byen.        
Bergen sett mot nordvest
Knut Geelmuyden i TV-rolle 2014 som                 "lærd mann, anno 1764"
Knut Geelmuyden 2008                                Hobby:         slektshistoriker                             Utdanning:   historiker                                            Yrke:            arkivar, avd.leder, Bergen Byarkiv