Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem  - Tekster om slekten  
         

Geelmuyden  -  Tekster knyttet til slektens historie

Her finner du historier om enkeltpersoner og hendelser i slekten.  Du kan også finne tekster om steder og fenomener som er aktuelle for slektshistorien.  

Inntil videre vil disse opplysningene kun plasseres her.  Under lenken  “Slektstre” vil du se hvordan de enkelte personene i slekten står i forhold til hverandre.  

Enkelte historier kan gjelde personer som ikke tilhører slekten, men har en nær eller fjern tilknytning til slekten Geelmuyden.  Webstedet inneholder bl.a. opplysninger om slektene til  webmaster Knut Geelmuyden og hans kone Torill Vågenes Geelmuyden, med hovedvekt på deres forfedre.    

Her finner du samlet gamle manuskripter etc. om slekten Geelmuyden.

Carl Victor Emanuel Giertsen ble gift med Anne Elisabeth Rasmusdtr Giertsen:  Opplysninger om slekten Giertsen finnes på siden for den dansk-norske slekten Giertsen.  I tillegg finnes gamle bilder fra slekten Giertsen i Bildearkivet, se lenke under Om slekten.

Her vil komme flere historier - Også du kan bidra

Dersom du har historier om personer eller steder som gjelder slekten, håper vi at du vil skrive disse og sende dem til oss, slik at også andre slektninger og etterkommere kan bli kjent med historiene.

Vi som arbeider med slektens historie vil forsøke å skrive og legge ut flere historier, så ofte som vi klarer.  Nye historier fra oss vil ofte forutsette intervjuer med slektninger eller arbeid med de historiske kildene.  Det kan derfor ligge mye arbeid bak hver historie som blir publisert.

Vårt mål er at disse tekstene skal bli så mange og så omfattende at du her skal finne mest mulig informasjon om slektens historie og om de steder eller tema som har hatt betydning for slekten.

Klikk SLEKTSTREET dersom du ønsker å se oversikten over slektens medlemmer gjennom historien og hvordan de er i slekt med hverandre.

 

Sortering av registeret

Tabellen kan sorteres alfabetisk i hver kolonne ved å klikke på kolonne-tittelen.  Du henter frem den historien du ønsker ved å klikke på historiens tittel. 

Ved å klikke flere ganger på en kategori kan du alternere mellom stigende og synkende sortering.  Vær oppmerksom på at sorteringen kan reagere langsomt.                                   

Register for slekten Geelmuydens historie                                                                                                      

Etternavn

Fornavn

Mellomnavn

Tema

Tittel

Periode Land Sted1 Sted2 Nr
Kopiering Kopiering fra dette nettstedet
Geelmuyden Gerrit Adriaensz Tradisjoner Gerrit A Geelmuyden: tradisjoner og teorier
Historieskriving Historieskriving_om_slekten
Kilder Kilder i Nederland
Kilder Kilder i Norge
Norge-Nederland Kontakt Norge-Nederland på 1600-tallet
Litteratur Litteratur om Nederland
Bergen by Bergen by - en historisk skisse
Bergen by Bergen by 2007
Bergen bybrann Bergens bybrann 1561: Brente hus
Giertsen, slekten Andre slekter Bok, manuskript og foto om slekten Giertsen
DNA DNA and the Sephardic Diaspora
Berget, på Anna Eiendom Anna på Berget sin boligeiendom
Berget, på Anna Fogder Inngifte av fogder i Anna på Berget sin slekt
Berget, på Ingeborg Trolldom Trolldomsanklager mot slekten
Berget, på Anna Trolldom Trolldomsanklager mot slekten
Geelmuyden Jøder Jøder i Europa og slektens mulige historie
Hansen Hans Hans Hansen - Om rådmannsveitsle
Krog Truls Lauritsen Fortelling om Truls Lauritsen Krogs død
Krog Laurits Nilsen Trolldom Rettsak mot Laurits Nilsen Krog  for hekseanklage
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi kapittel 1
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi kapittel 2
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi  kapittel 2b vedlegg
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi  kapittel 3
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi  kapittel 4
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi kapittel 5
Geelmuyden (gift Orstein) Else Selvbiografi Elses selvbiografi  kapittel 6
Nederland Nederlands dagligliv på 1600-tallet
Nederland Nederlands frihetskamp
Jøder The Forced Conversion of the Jews of Portugal
Eiendom Unneland
Geelmuyden Navnet Geelmuyden navnet for 1660
Geelmuyden Navnet Geelmuyden: skrivevarianter av navnet
Geelmuyden Fredrik Christian Dreyer Selvbiografi Selvbiografi
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Eiendom Gerrit A. van Geelmuydens bolig og eiendommer
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Skifte Dødsboskiftet etter Gerrit A. van Geelmuyden
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Språk Språket i Gerrit A. van Geelmuydens familie
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Eiendom Fantasi om Gerrit A. van Geelmuydens bolig
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Gerrit A. van Geelmuydens liv i Bergen
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Skip Gerrit A. van Geelmuydens skipsfart
Geelmuyden, van Gerrit Adriaensz Tradisjoner Tradisjon og teorier om Gerrits bakgrunn
Montagne Karen Pedersdatter Felles forfedre Karens Pedersdtr. og slektens felles forfedre
Montagne Karen Pedersdatter Slektens stammor
Montagne Peder Jensen Eiendom Peder Jensen Montagnes bakgrunn og eiendom
Hansen Hans Rådmann Hans Hansen i Bergen
Geelmuyden Navnet Geelmuyden_som_stedsnavn
Orstein Else Se Geelmuyden, Else (gift Orstein)
Geelmuyden By Geelmuyden/Genemuiden Genemuiden, en by i Nederland
Geelmuyden Musikk Musikk i slekten  
Geelmuyden     Manuskripter Manuskripter om slekten Geelmuyden