Forkortelser - Abbreviations

 

Her vil vi notere forkortelser som er brukt på nettsidene.  Tabellen sorteres dersom du klikker på kolonne-overskriften.  Enclosed you will find abbreviations used on the website.  The list may be sorted alphabetically by clicking on the headline.
Dersom du oppdager forkortelser som er utelatt her, ber vi om at du gir oss melding om det. If you find abbreviations not included in the list, please notify us about them.
Oversettelser av begrepene kan finnes i ordboken. Translations of the terms may be found in the dictionary.
Forkortelser
Uttrykk
Merknad
f.eks. for eksempel
m.m. med mer
ca circa
omkr. omkring
Bg Bergen