Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem - Lenker  

 

Lenker

Her skal du finne lenker som delvis har interesse for slekten, og delvis er nyttige dersom du ønsker å drive med slektsforskning.  Send gjerne inn forslag om lenker som du mener at slekten bør finne her.

Kurs i lesing av gotisk håndskrift

For å lære å lese den gamle gotiske håndskriften som er vanlig i norske historiske  kilder kan du lese  Knut Geelmuydens pdf-publikasjon  

Gotisk skrift.  En veileding i lesing av gamle kilder  

og drive lesetrening på         

http://www.hist.uib.no/gotisk/      

hvor Knut Geelmuyden hadde hovedansvar for pedagogisk opplegg, funksjonsmåte, kilder og kontroll-avskrifter.     

I tillegg er boken "Den glemte skriften.  Gotisk håndskrift i Norge" av Knut Johannessen (Riksarkivets skriftserie nr. 28) et godt hjelpemiddel.

Digitalarkivet og Arkivverket

Registre til norske slektshistoriske kilder og digitale kopier av norske kirkebøker finner du i Digitalarkivet under

http://www.arkivverket.no/  

Arkivverket består av Riksarkivet og 8 statsarkiver, og oppbevarer eldre statlige arkiver

http://www.arkivverket.no/

Bergen Byarkiv

Bergen kommunes arkiv er Norges andre eller tredje største arkivinstitusjon, med kilder for Bergen fra 1550 til vår egen tid.   Blant kildene er bl.a. borgerboken med den eldste opplysningen om innvandreren Gerrit Adriaensz van Geelmuyden. Knut Geelmuyden som privat er webmaster for disse nettsidene var også avdelingsleder ved Bergen Byarkiv.  Endel materiale om slekten oppbevares der som arkiv BBA A-5040.     

http://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv

Norsk slektshistorisk forening

Norsk slektshistorisk forening har mange opplysninger til dem som ønsker å drive slektsforskning, og utgir Norsk slektshistorisk tidsskrift.        

http://www.genealogi.no/

Data i slektsforskning (DIS)

Foreningen Data i slektsforskning (DIS) er nyttig for dem som ønsker å drive slektsforskning.  

http://www.disnorge.no/

Dataprogram for slektshistorie

Slektsprogrammet LEGACY FAMILY TREE brukes av Knut Geelmuyden til å samle og holde kontroll over slektshistoriske opplysninger om vår slekt.  Slektsprogrammet er blant et begrenset antall programmer som kan anbefales til slektshistorisk bruk.  Fra nettsiden kan du hente ned programmet uten kostnad.  Dersom du velger å betale et begrenset beløp vil du få siste versjon med alle funksjoner.  Programmet er tilgjengelig på norsk, dansk, engelsk og nederlandsk.       

http://www.legacyfamilytree.com/