Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem  
         

Bergen by i år 2007

Bergen er nå Norges nest største by, med 250 000 innbyggere.  Byen er nå omkring 40 kilometer fra nord til syd og fra øst til vest.  I byens ytre deler er store handlesentra med det meste av tjenestetilbudet som trenges i bydelene.  

Sentrum har nå relativt lav bosetning.  Det egentlige handelsentrumet er nå meget lite, og har en tendens til å krympe fordi handelen i stor grad er flyttet ut til bydelsentraene.  De tre bildene under viser det gamle byområdet, som også nå er de sentrale delene av Bergen.

                 
Bergen sentrum med Vågen til høyre, Puddefjorden øverst og Lille Lungegårdsvann til venstre.  Handelsentrumet er i det vesentlige endel av området mellom Vågen og Lille Lungegårdsvann. Bergen sentrum med Nordnes, Vågen og Torget.  Puddefjorden går inn mot venstre, Byfjorden ligger øverst i bildet.

 

Bergen sentrum med Lille Lungegårdsvann.  Puddefjorden med Puddefjordsbroen ligger øverst til venstre i bildet.