Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem  
         

Bybrann i Bergen 1561 - Liste over brente hus

 

"Anne på biergit"s hus brente i en stor bybrann fredag 19. desember 1561. Brannen startet to gårder utenfor Rådstuen og gikk nordover omtrent ut til området ved nåværende Østre Muralmenning, like nord for Annas hus. Totalt 86 gårder og varehus langs Strandgaten brente, inkludert flere dobbelgårder. Etter brannen og en ny reguleringsplan ble Muralmenningen opprettet.

Lokalisering av Anna på Bergets hus kan skje ved hjelp av Absalon Pedersen (Beyer)s dagbok, sammenliknet med et bykart fra 1879 og avhandlingen "Gård og grunn i Bergen i Middelalderen" av Bernt Lorentzen, utgitt 1952 i Det Hanseatiske Museums skrifter nr. 16.

Absalon Pedersen (Beyer) nevner hvilke hus som brente, regnet i rekkefølge sørfra. 

Absalon nevner husene som brente i rekkefølge fra Rådhuset, med skille mellom først øvre og deretter nedre side av Strandgaten:

Utsnittet av Scoleus-stikket over Bergen ca 1580 viser bygningen Muren og området hvor "Berget" lå.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Først herr Nilsis gaard (sogneprest på Voss)

2. bagerhuset ouen gaden

3. it par hus, hørde en Hollender til

4. koperslagerens gaard

5. Paal Vendelboes gaard

6. Knud gulsmed

7. Niels Lauritzons gaard

8. Bertel buntmagers

9. Iørgen gulsmeds

10. Lauris scriuers

11. Frans Københaffns

12. skruffvehusen

13. Anders Bolsons

14. Villam Vilkens

15. herr Seffrins Annes hus

16. Rasmus bryggers

17. Tynnis Clauessons tuenne boder

18. Hans scrifuers ij Saltøen tuende boder

19. Rasmus smeds, raadmand

20. Elin Torkelsdotters bod

21. Tynnis Damsons ij par

22. Jacob Munch j par

23. Anders Søgn it par

24. Jens Morsing it eldhus

25. Den Danske Hollender it nyt hus

26. den D. Flenningen it nyt hus

Ilden hafde icke videre giort skade, dersom desse tuenne hus hafde icke verit bygd paa alminningen offuen faare Smørsgaard, fordi den stenmur i Smørsgaard hafde neden fore forhindret ilden.

27. Cornelius Varvuigs gaard brand oc op

28. Didrik Godkops

29. her Gøstaffs gaard

 

 

 

30. Tønnis Clauessons gaard (Audunagaarden)

31. og 32. Oluf Nilsen Smit miste to ofuen gaden

33. Per Timbermand

34. Anne paa biergit

35. Arent Jostson

36. Varuig

37. den Danske Hollender

38. skiper Giertt

Nu ville vi opregne alle gaardene neden for mod sjøen:

1. bagerboden

2. her Michel

3. Christern scriuer to nye hus, det ene var dett same aar bygd

4. Hans Smed

5. lagmannen (Mats Størsøns hus + Trond Benkestoks gård nr. 2)

6. her Eske Bille

7. Trond Iffuerson (de to siste på Seljahusenes grunn)

8. Schelteus (med "Gåsegrunn")

9. Iøren Hermensson

10. Tinia (eller Tiner ?) Karin

11. her Jacobs Magdalene

12. Iens Hallensfar gaard (de to siste Destingen)

13. Rasmus Smed

14. Anders Baadmand (de to siste Arnagard)

15. her Nils paa Wos

16. Knud Genuelson

17. Lauris Waag

18. hustru Synniffue

19. borgermester Lasse Persson

20. Dagfin

21. fro Ingegerds gaard, som Iacob bundtmager vdi bodde

22. Tynnes Clauesson, en nye gaard ("Halsnøyhusene")

23. Saltøen, en dubbelgaard med fire kramboder

24. gamle Oluff Nilson

25. Rasmus smed

26. Tynnes Damson

27. noch gadehus Tynnes

28. Elin Torkelsdotter

29. her Iøren paa Manger it par

30. Jacob Munck

31. Anders Søgns gaard, er ein dubbelgaard

32. Iens Morsing

33. Smørsgaard, en dubbelgaard, oc Iens Stalsuendt

34. Nils Smits gaard, en dubbelgaard

35. Anders Eriksons gaard, enfoldig

36. Iffuer Torstensons gaard, dubbel, aldelis ny (Audunagården)

37. Krugegorden

38. Trond Benkestoks gaard

39. Erik Rosenkrantz gaard, dubbelt

(Avskrift og nummerering er hentet fra Bernt Lorentzen: Gård og grunn i Bergen s. 234, inkludert enkelte av hans kommentarer. Hans tekst gir også grunnlag for endel av bybeskrivelsen.)