Else Geelmuyden Orsteins selvbiografi  "Minner fra et langt liv"

 

Else Orstein ble født 1920 som datter av Ivar Geelmuyden (1888-1928) og Sigrid Hafstad (1891-1980).  Hun skrev i 1997-2003 sin selvbiografi, som du finner her.  Historien er delt i følgende 6 kapitler:     

Else Orstein ca 1938-1940

Innhold

1.  Barndom og ungdom

2.  Voksenlivet

2b. Voksenlivet -  Vedlegg om mine reiser

3.  Arbeidslivet

4.  Det amerikanske eventyr

5.  Mitt franske eventyr

6.  Avslutning  

6.  Avslutning

Denne beretningen er jo bare en liten del av det hele.  Det har vært mange gleder og noen sorger.  Noe har vært vellykket og noe har mislykkes.  Men jeg har gjort så godt jeg har kunnet, føler at det ikke kunne vært annerledes.  

Mitt liv har også vært fylt av andre nære og fjernere menneskers sorger og gleder, noe som også har betydd meget i mitt liv.  Men det hører ikke til i denne historien.  To-tre ganger kunne mitt liv ha tatt helt andre retninger.  Men når jeg ser på mine tre barn og fire barnebarn, er jeg glad for at det ble som det ble.  

En av sidene ved å bli gammel er at etter hvert som årene går, mister en gode venner og bekjente som har betydd noe for en.  Som et eksempel kan jeg nevne at bare av de 48 som deltok i min 70-årsdag på Hjelmås er nå, 12 år etter, 12 personer døde og 3 er ute av drift på sykehjem.  Det er virkelig trist.   

Det er fint å se at mine barnebarn Rolf, Jørgen, Carl og Irene alle er blitt voksne og godt i gang med studier og arbeid, og at de alle greier seg bra.  De er fremtiden og mitt største ønske er at det skal gå bra med dem alle videre i livet.  

Jeg er nå 83 år.  Det meste av mitt liv er levet.  Jeg avslutter derfor nå disse minnene fra mitt liv, fordi jeg gjerne vil se det ferdig og selv gi dem til min nærmeste familie og noen få gode venner.    

Else Orstein

Bergen, april 2003

 

 
Tilhørende tekst skrives inn her Tilhørende tekst skrives inn her

 

 
Tilhørende tekst skrives inn her Tilhørende tekst skrives inn her Tilhørende tekst skrives inn her