Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem - Slekten Giertsen  

 

DEN DANSK-NORSKE SLEKTEN GIERTSEN

 

Carl Victor Emanuel Geelmuyden (1859-1942) ble 1886 gift med Anna Elisabeth Rasmusdtr Giertsen (1862-1925).  Opplysninger om slekten Giertsen finnes i følgende tilgjengeliggjorte arbeider.  Filene er store og kan ta noe tid å laste ned:

Manuskript om slekten Giertsen, som p.g.a. størrelsen er delt i 4 filer og to vedlegg:

                        Giertsen manus del 1

                        Giertsen manus del 2

                        Giertsen manus del 3

                        Giertsen manus del 4

                        Vedlegg 1  

                        Vedlegg 2 

 

Karen Petersens publiserte bok om slekten

 

Et album i         Bildearkivet   gjelder slekten Giertsen.  

 

I tillegg finnes flere opplysninger om noen av slektens forfedre i Slektstreet.

 

Både manuskriptet med vedlegg og albumet er velvillig utlånt fra slekten Giertsen i Danmark.