Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem - Historieskriving om slekten  
         

 

HISTORIESKRIVING OM SLEKTEN  

Det er et håp at ved å legge slektsopplysningene ut på denne nettsiden, skal vi gjøre opplysningene bedre kjent i slekten.  Slektshistorien mangler mye informasjon,og endel opplysninger vil være feil.  Vi håper at det vil få deg til å sende inn opplysninger som du har, i tillegg til å gjøre oppmerksom på feil.  

Dersom du har opplysninger om dine eller din svigerfamilies forfedre, vil dette også være en mulighet for deg til å gjøre informasjonen tilgjengelig for slekten.  

Målet for arbeidet er videre samling av opplysninger om slekten.  Kanskje kan vi i fremtiden utgi en bok om slekten Geelmuyden.

Flere personer har gjort en stor innsats for å samle opplysninger om slekten Geelmuyden:

 

Bildetekst

Fredrik Christian Dreyer Geelmuyden (1766-1838)

 

Fredrik bodde sitt voksne liv i Bergen.  Han var kjøpmann og eide noen gårder. 

Han skrev omkring 1820-tallet et manuskript om slekten.  Det finnes i flere utgaver og var primært rettet mot hans barn og etterslekt. 

Blant hans kilder var ”moster Montagne”, Karen Knudsdatter Geelmuyden (1702-1803), gift Montagne.  Hun var barnebarn av Gerrit Adriaensz van Geelmuyden.  Karen ble født året etter at Gerrit døde og har fortalt mye om ham og den eldste del av slekten.  I tillegg fikk Fredrik notater fra sine slektninger med opplysninger om deres del av familien.  Det synes klart at Fredrik ikke arbeidet med de historiske kildene.

Under ”Tekster om slekten” vil du finne Fredriks egen fortelling om sin oppvekst.

 

 

 

Bildetekst

Ola Andreas Stang Geelmuyden (1858-1944)

 

Ola var kunstmaler.  Han var bl.a.  konservator og bibliotekar ved Kunstakademiet i Oslo, medlem av styret for Norsk folkemuseum m.m. 

Med utgangspunkt i Fredrik Christian Dreyer Geelmuydens manuskript fortsatte han arbeidet med slektshistorien.  Notatene viser at han må ha gjort undersøkelser i kildene om slekten.  Samtidig inneholder materialet mange feil som viser at mye arbeid med de historiske kildene gjenstår.  Omkring 1930-tallet skrev han et større manuskript om slekten.  Det finnes i flere utgaver.

Også Ola sitt manuskript finnes i flere eksemplarer.

 

 

 

 

 

Bildetekst

Christian Geelmuyden (1964-  )

 

Christian har utført den datatekniske design og produksjon av disse nettsidene, for å bidra til at slektshistorien kan bli bedre tilgjengelig for slekten.  Utseendet er primært formet av Christian, etter samtaler med Knut Geelmuyden for å finne en stil og funksjonsmåte som vi begge liker. 

Problemer og svakheter i dagens  nettside må tillegges Knut Geelmuyden, som uten webdesign-kompetanse har foretatt oppdateringer og justeringer av den opprinnelige nettsiden.

 

 

 

 

 

Knut Geelmuyden 2008

 

Knut Geelmuyden (1952-  )

 

Jeg er webmaster og initiativtaker for denne nettsiden.  Jeg er historiker av utdanning og har hele mitt yrkesliv arbeidet med historiske arkiver som arkivar, først 23 år ved Statsarkivet i Bergen, fra 2003 som avdelingsleder ved Bergen Byarkiv. 

Fra 1963 har jeg hatt slektshistorie som hobby, og fra 1972 har jeg arbeidet med slekten Geelmuydens historie. 

Utgangspunktet for mitt arbeid er selvfølgelig Fredrik og Ola sine to manuskripter om slekten.  Mitt arbeid har delvis bestått av innsamling av informasjon som slekten har gitt eller som jeg og mine kollegaer har funnet i løpet av vårt yrkesmessige arbeid med kildene.  I tillegg har jeg brukt mye tid til aktivt letearbeid i de historiske kildene.  Men kombinasjonen av disse arbeidsmåtene betyr at også i mitt arbeid finnes mange feil.  Det er behov for omfattende kontrollarbeid med kildene for i størst mulig grad å korrigere disse feilene.  Dersom du oppdager feil håper jeg at du gir meg beskjed om disse.

I tillegg gjenstår mye tidkrevende arbeid med kildene for å finne nye opplysninger om slekten.  Nye opplysninger som ikke er taushetsbelagt vil bli gjort tilgjengelig på denne nettsiden.  I tillegg er det et mål at vi skal få utgitt en bok om slekten Geelmuyden, når opplysningenes omfang og kvalitet kan forsvare det.