Søk med Google i geelmuyden.info

      Hjem - Utflytting fra Norge  
 

Utflytting fra Norge til Nederland på 1600-tallet

 

Bildetekst

 

På 1600-tallet skjedde en stor utvandring fra Norge til Nederland.  Utvandringen kom fra store deler av kysten, men det var særlig fra Sørlandet at folk hadde praktiske muligheter til å få transport til Nederland.  De ble med skip som dro mellom landene, særlig med trelast fra Sørlandet til skipsbyggingen i Nederland.  Men arbeidet seg gjerne nedover, men kvinnene måtte oftest betale for reisen.  Det var flest menn som reiste.

Flere tusen nordmenn dro i denne perioden til Nederland for å ta hyre på nederlandske skip.  Der var både hyre og kostholdet ombord vesentlig bedre enn på andre lands skip.  Nordmennene deltok på nederlandske skip både på langtransport til ulike lands kolonier og i hvalfangst i Nordishavet.

Menn hadde ikke lov å forlate landet uten et pass eller tillatelse:  Myndighetene voktet på sine ressurser til hæren og flåten.  Men samtidig var det mulig å få en slik tillatelse, fortjeneste i Nederlands skipsfart ga god kompetanse til de norske sjøfolkene.  Men mange reiste også uten tillatelse.

Kvinnene ble oftest hushjelper, fabrikkarbeidere eller arbeidet på vertshusene.  Men noen ble også prostituerte.

De fleste nordmennene i Nederland ble vanlige arbeidere, som det var stor etterspørsel etter i Nederland.  En hovedgrunn til utvandringen var mulighetene til å få arbeid og en høyere levestandard, se teksten Daglig liv i Nederland på 1600-tallet.

En stor del av den norske utvandringen gikk til Amsterdam, som omkring 1660 var Europas nest største by med en befolkning på 150 000 mennesker, bare forbigått av London.  

 

Kilde:  Informasjonen er hentet fra Lokalhistorisk magasin nr. 4, 2007, John Hollen:  "...aldri mer til å spise barkebrød, salt sild og havresuppe.  Amen."  Om utvandringen på 1600-tallet fra kysten av Norge til Holland - først og fremst til Amsterdam.