OM KOPIERING FRA DETTE NETTSTEDET

Formålet med dette nettstedet er å spre kunnskap og informasjon om slekten.  

Det er derfor tillatt å kopiere innhold fra nettstedet og å publisere slik informasjon, men dette tillates kun under følgende forutsetninger:                                                                                                                            Det må alltid opplyses om kilde når informasjon blir publisert.  Kilden er                    "Knut Geelmuydens slektshistoriske nettsted www.geelmuyden.info."

Dersom tekst blir endret må det opplyses om dette sammen med kildehenvisningen.

Det sendes en email til nettstedet om hva som skal publiseres, hvor det publiseres        og hvem som står bak.

I noen tilfeller kan tekst eller illustrasjoner ha andre rettighetshavere enn Knut Geelmuyden.  I slike tilfeller forutsettes det at tillatelse innhentes fra rettighetshaverne.

Dersom du kopierer til en internet-side håper vi at du vil lage en lenke til www.geelmuyden.info