Truls Lauritsen Krog -  Fortelling om hans død

 

Bildetekst

Hans siste dager omtales slik: En søndag morgen kl. 4 mens han alene på sitt kammer arbeidet med prekenen som skulle holdes samme dag, hører han en røst som tre ganger kaller ham ved navn. Ettersom han følte at det ikke var noe menneskes røst, svarte han straks: "Tal herre, din tjener hører." Hvorpå røsten sa: "Fårene er borte og hyrden skal med." Dertil svarte han: "Ja, herre, jeg er beredt."

Han går straks ned og vekker sin hustru og eneste datter, og sier dem at han vil de skal stå opp og gjøre seg klar til å gå til alters samme dag. Konen, som ikke tenkte på noe, unnskyldte seg og ba om at det måtte utsettes til en dag i uken. Men han ba henne la det bli som han hadde sagt, hvorpå hun og datteren sto opp og gjorde seg klar.

Der etter går han til kirken og forretter tjenesten. Etter den ordinære tjenesten på prekestolen, begynte han en annen valetpreken og å takke av hos samtlige sine tilhørere. Siden gikk han til lensherren og øvrigheten og ga dem hånd med takksigelse og ba dem følge hans lik. Så gikk han til alters, og neste søndag deretter ble han båret død til kirken og begravet.